Archiwa autora: admin

Gilotyna, krajka obcinarka

W dzisiejszym artykule przedstawie podstawowe informację o urządzenie przy który należy pamiętać : tnie się raz 🙂

Krajarka (gilotyna)  – rozróżniamy krajarki ręczne i automatyczne (elektromechaniczne). Najpopularniejsze są krajarki jednonożowe ale występują również krajarki trójnożowe przystosowane do krojenia książek, broszur tak aby za jednym razem obciąć spad danej publikacji ze wszystkich stron prócz grzbietu.

Standardowa gilotyna składa się z następujących elementów:

– belka nożowa i nóż który jest mocowany do belki

– belka dociskowa

– belka wymiarowa

– stół krajarki

– listwa podnożowa

Proces krojenia odbywa się w następujący sposób.

Krajacz ustawia odległość belki wymiarowej pod zamierzony wymiar do cięcia. Arkusze papieru należy napowietrzyć aby wyrównać  stos papieru (w nowych urządzeniach jest możliwość montażu stołu który za pomocą sprężonego powietrza napowietrza arkusze). Należy dopchnąć papier lub tekturę, zadrukowaną lub nie do oporu bocznego oraz belki wymiarowej które są położone względem siebie pod kątem prostym. Następnie krajacz obniża belkę dociskową ręcznie za pomocą korby czy też dźwigni lub w wypadku krajarek automatycznych za pomocą dwóch guzików oddalonych od siebie tak aby trzeba było użyć obu rąk dzięki czemu podczas spadania docisku, noża krajacz nie ma możliwości zostawienia ręki pod nim. Siła nacisku belki dociskowej może dochodzić nawet do 50 kg, tyczy się to docisków hydraulicznych. Po obniżeniu docisku jego krawędź wyznacza linię cięcia (często w gilotynach stosuje się oświetlenie żarówkami przystosowanymi tak aby wyznaczały linię cięcia, dzięki czemu nie trzeba wielokrotnie obniżać docisku aby ustawić format do cięcia)  po której zjeżdża nóż za pomocą napędu elektronicznego po przyciśnięciu 2 przycisków lub dźwigni w wypadku ręcznego obniżania noża.

Do obsługi gilotyny niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie, mimo wielu zabezpieczeń należy korzystać z tych maszyn rozważnie gdyż niewłaściwe stosowanie może skutkować ciężkimi urazami na zdrowiu.

Opracował

Paweł Sobolewski

Drukowanie wielkoformatowe – podstawowe informacje

Drukowanie wielkoformatowe – podstawowe informacje

Drukowanie wielkoformatowe kojarzy się obecnie z drukowaniem cyfrowym. Jak sama nazwa wskazuje, stosowane są tu materiały podłożowe o zwiększonym formacie niż związane z szeregiem podstawowym AB. Do wydruków wielkoformatowych zaliczyć można np. afisze, plakaty, czy też materiały znajdujące zastosowanie w systemach wystawienniczych, np. citylight, billboard, roll-up Do wykonania nadruku wykorzystuje się specjalne farby, potocznie zwane atramentami lub też tuszami, o specyficznych cechach w zależności od przeznaczenia.

Obecnie, wydruków wielkoformatowych nie wykonuje się tradycyjnymi technologiami, a przynajmniej jest to zjawisko marginalne, ponieważ w klasycznych technologiach zachodzi problem związany z ograniczonym formatem podłoża drukowego i potrzebą zmontowania takiego wydruku z kilku oddzielnych użytków, które dopiero połączone ze sobą, stanowić będą integralną całość. Dodatkowym problem może być także właściwa reprodukcja barw na każdym z oddzielnych użytków.

Obecnie w drukowaniu wielkoformatowym stosuje się najczęściej następujące rodzaje atramentów:


  1. solwentowy – jest on najpowszechniej stosowanym typem atramentu i dedykowany jest drukowi reklam zewnętrznych. Charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne, jak np.: starzenie przez oddziaływanie promieniowania, deszcz czy uszkodzenia mechaniczne. W zależności od ilości agresywnego rozpuszczalnika – cykloheksanolu, zawartego w atramencie, wyróżnia się następujące odmiany, podane w kolejności od najwyższego jego stężenia:
  • hard-solwent,
  • mild-solwent,
  • eco-solwent.

Spośród wymienionych powyższych rodzajów atramentu solwentowego, eco-solwentowy jest najbardziej przyjaznym dla środowiska. Wytwarzany jest na bazie kwasu mlekowego. Wadą tego atramentu jest jednak zdecydowanie niższa odporność na warunki atmosferyczne oraz konieczność laminowania wydruku

2.

lateksowy – jak sama nazwa wskazuje, do wytworzenia tego atramentu na bazie wody, wykorzystuje się pewną odmianę lateksu. Tusz ten jest ekologiczny, nie zawiera bowiem w swoim składzie toksycznego rozpuszczalnika, jednak cena tuszu jest wyższa niż tradycyjnego solwentowego. Wydruki wielkoformatowe uzyskane za pomocą atramentów lateksowych dają wysoką jakość i równocześnie są przyjazne środowisku naturalnemu, dlatego też bez obaw można je eksponować wewnątrz pomieszczeń, np. jako fototapety,

3.

UV – jest utrwalany promieniowaniem ultrafioletowym. Niekorzystnym efektem utrwalania atramentu na podłożu jest ozon, co powoduje, iż stosuje się go wyłącznie na zewnątrz. Cechą charakterystyczną atramentu jest doskonałe przyleganie do powierzchni podłoża a także intensywność barw. Wykorzystuje się go do wykonania m.in. afiszy, plakatów,

4.

barwnikowy – atrament ten swoją nazwę zaczerpnął od rodzaju barwidła, mianowicie barwnika, wchodzącego w skład tuszu, który rozpuszcza się najczęściej w wodzie. Charakteryzuje się w porównaniu do innych typów atramentu, znacznie niższą trwałością, lecz jest stosunkowo tani. Dedykowany jest wydrukom przeznaczonym do ekspozycji w pomieszczeniach

5.

pigmentowy – w odróżnieniu od atramentu barwnikowego, wykorzystywanym w tym przypadku rodzajem barwidła jest nierozpuszczalny w wodzie pigment. Pomimo dość dobrej odporności na działanie promieniowania UV czy wody, mankamentem jest niska rozdzielczość uzyskanego wydruku.

Wśród innych rodzajów atramentu, wymienia się m.in.: żelowe, tekstylne oraz stałe.

Wanda Nowak

Cycero, kwadrat, kolonel, firet – typograficzne jednostki wielkości i nie tylko

DZIAŁ MONOPOLOWY
CZYLI ROZWAŻANIA O LITERKACH

Cycero, kwadrat, kolonel, firet, tercja…
(o typograficznych jednostkach wielkości i nie tylko)

TROCHĘ HISTORII

Około 1440 r. Jan Gutenberg skonstruował urządzenie odlewnicze, które można było używać do wielokrotnego odlewania pojedynczych czcionek, co zapoczątkowało rozwój drukarstwa.

Wielkość i kształt czcionek Gutenberg upodobnił do pisma stosowanego w księgach pisanych ręcznie, tzw. tekstury. Późniejsze zróżnicowanie wielkości pisma nie było oparte na żadnych jednostkach miary. Drukarze byli wówczas samowystarczalni i na własne potrzeby odlewali czcionki takich wielkości, jakie były odpowiednie do wykonania określonego dzieła.

W miarę rozwoju drukarstwa odlewnictwo czcionek rozwinęło się w osobną gałąź rzemiosła, ale nadal brak było jednolitości mierzenia wielkości. Okres ten, tzw. miar domowych trwał prawie trzy wieki.

Pierwszego ujednolicenia miar drukarskich dokonał w 1737 r. Pierre Simon Fournier – rytownik, odlewnik i typograf. Opracował on plan miar drukarskich za pomocą punktu typograficznego. Podstawą wyznaczającą wielkość tego punktu była ówczesna miara długości – stopa francuska, która dzieliła się na 12 cali, a cal na 12 linii. Fournier podzielił linię na 12 punktów i dwa takie punkty przyjął za jednostkę miary drukarskiej, nazywając ją punktem typograficznym.

W roku 1775, po reformie miar we Francji, ponownie wielkość punktu typograficznego wyznaczył Ambrois Didot, opierając się na tych samych zasadach co jego poprzednik, z tym że za podstawę przyjął stopę paryską.

Po wprowadzeniu w Europie miar metrycznych należało ponownie określić wartość punktu typograficznego. Herman Berthold (w 1879 r.) przeliczył miary Didota, przyjmując że 798 punktów równa się 30 cm. Od tego czasu przyjmowało się, że użytkowa wielkość punktu wynosi w zaokrągleniu 0,376 mm.

Punkt typograficzny jest podstawową jednostką wielkości typograficznych systemu Didota.

System oparty na miarach Didota praktycznie nie jest już używany, przeszedł do historii wraz z zecerniami, choć funkcjonował jeszcze na początku XXI w., dzięki polskiemu programowi o nazwie CYFROSET (niestety firma, która go tworzyła nie podołała wymogom rynku i zlikwidowała działalność w 2002 r.).

WSZYSTKIEMU WINNI AMERYKANIE…

A właściwie system Pica, bo właśnie w Ameryce doczekał się swojej definicji. Miary amerykańskie powstały na bazie cala angielskiego:

1 punkt typograficzny = 1/12 pica = 0,3514 mm = 0,138 cala,
czyli w ułamkach około 1/72 cala
1 pica = 12 punktów typograficznych = 4,2169 mm

…A SZCZEGÓLNIE FIRMA ADOBE

Firma Adobe chcąc ułatwić życie zaokrągliła punkt amerykański do dokładnie 1/72 cala, by łatwiej można go było przeliczać na anglosaskie miary metryczne. W ten sposób zmieniona nieco miara trafiła do języka postscriptowego, który opisuje każdy element na stronie jako obiekty wektorowe. Metoda języka postscriptowego, przyczyniając się do większej wydajności urządzeń (komputerów, drukarek, naświetlarek itp.) zapewniła sobie sukces rynkowy i dlatego punkty Adobe na stałe weszły do naszego życia.

Zachowana została idea punktu, czyli punkt nadal oznacza 1/12 pica, ale zmianie uległ rozmiar samego punktu:

1 punkt (pt) = 1/72 cala = 0,3528 mm
1 pica (p) = 1/6 cala = 4,2333 mm

 ZMIENIŁA SIĘ MIARA – TERMINOLOGIA POZOSTAŁA
(wiedza nie całkiem bezużyteczna)

W Polse nadal podstawową jednostką typograficzną jest punkt, choć jego rozmiar określa miara Adobe. Punkt określany jest skrótem (p.) lub symbolem (∆).

Istnieją również wtórne jednostki wielkości typograficznych, będące wielokrotnością punktu, z których najczęściej używane to:

1 cycero (skrót – cyc., symbol ) = 12 punktom
1 kwadrat (skrót – kw., symbol □)= 4 cycerom = 48 punktom

 STOPIEŃ PISMA

Stopień pisma to jeden z trzech podstawowych parametrów każdej czcionki, pozostałe dwa to odmiana i krój.

Jak zmierzyć stopień pisma na wydruku? (Patrz rysunek poniżej). Wystarczy dokładna linijka z odczytem co pół milimetra, lub linijka typograficzna (ale tę coraz trudniej kupić).

DLA CIEKAWSKICH
(zwyczajowe nazwy stopni pisma)

4 p. – diament
5 p. – perl
6 p. – nonparel
7 p. – kolonel
8 p. – petit
9 p. – borgis
10 p. – garamond
12 p. – cycero
14 p. – średnian
16 p. – tercja
20 p. – dwugaramond

Autor Piotr Sz.

fotoobraz dla dziadków

Wyjątkowy prezent dla twoich bliskich. Zamiast skarpet czy też kwiatków, fotoobraz zrób dla dziadków!
Skorzystaj z kodów rabatowych umieszczonych w filmie i zrób fotoobraz 70% TANIEJ!
Zachęcamy do polubienia Kserownia, tutaj udostępnimy listę zwycięzców!

OBRAZY PROJEKTUJ I ZAMAWIAJ TUTAJ