Gilotyna, krajka obcinarka

W dzisiejszym artykule przedstawie podstawowe informację o urządzenie przy który należy pamiętać : tnie się raz 🙂

Krajarka (gilotyna)  – rozróżniamy krajarki ręczne i automatyczne (elektromechaniczne) a wśród nich najpopularniejsze to krajarki jednonożowe. Osobną grupę stanowią krajarki trójnożowe (zwane potocznie) trójnożami. Krajki te są przystosowane do cięcia z trzech stron w jednym przebiegu. W ten sposób zwiększamy wydajność przy cięciu książek, broszur, gazet. Takie rozwiązanie znacząco skraca proces cięcia i ma szczególnie zastosowanie w drukarniach dziełowych.

Budowa gilotyny, krajki

Standardowa gilotyna składa się z następujących elementów: belka nożowa i nóż który jest mocowany do belki, belka dociskowa, belka wymiarowa, stół krajarki i listwa podnożowa. Schemat poniżej pokazuje proces cięcia oraz ułożenie wyżej wymienionych elementów roboczych krajki (gilotyny).

Proces krojenia:

Krajacz ustawia odległość belki wymiarowej pod zamierzony wymiar cięcia. Dobrze jak przed tą czynnością introligator napowietrzy arkusze stos. Czynność ta pozwala na łatwiejsze wyrównanie stosu przed cięcie i zwiększa precyzyję przy cięciu zadrukowanych arkuszy. W kolejnym kroku dopchamy cięty materiał do oporu bocznego i belki wymiarowej, które są ustawione pod kątem prostym względem siebie. Krajacz obniża belkę dociskową ręcznie za pomocą korby, za pomocą dźwigni lub w wypadku krajarek automatycznych za pomocą dwóch guzików. Docisk opada i może przystąpić do cięcia. Po obniżeniu docisku jego krawędź wyznacza linię cięcia. Nowoczesne gilotyny posiadają oświetlenie wyznaczające linię cięcia. Rozwiązanie to skraca czas przymiaru do formatu cięcia.

Bezpieczeństwo, BHP

W przypadku krajek automatycznych guziki spustowe oddalone są od siebie na tyle daleko aby krajacz musiał użyć obu rąk. Jest to doskonały sposób na zwiększenie bezpieczeństwa i uniknięcie przypadkowego podłożeniem ręki pod dociskiem albo nożem. Siła nacisku belki dociskowej może dochodzić nawet do kilku ton. Zagospodarowanie oby rąk  pracownika w czasie gdy belka dociskowa się opuszcza a następnie za nią nóż jest szczególnie ważne.

Do obsługi gilotyny niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie, mimo wielu zabezpieczeń należy korzystać z tych maszyn rozważnie gdyż niewłaściwe stosowanie może skutkować ciężkimi urazami na zdrowiu.

Gilotyny – szerokość robocza

Gilotyny, krajki pozo już wspomnianymi rodzajami docisków możemy podzielić ze względu na długość noża tnącego. Najmniejsze urządzenie pracujące w drukarniach cyfrowych posiadają nóż pozwalający cięcie formatu A3 a w dużych rozwiązaniach przemysłowych długość noża może sięgać nawet formatu B0. Nie zmienia to faktu iż najpopularniejsze to wciąż urządzenia średniej szerokości, które pozwalają na cięcie arkusza o krótszym boku długości 70-80 cm.

Opracował

Paweł Sobolewski