Gilotyna, krajka obcinarka

W dzisiejszym artykule przedstawie podstawowe informację o urządzenie przy który należy pamiętać : tnie się raz 🙂

Krajarka (gilotyna)  – rozróżniamy krajarki ręczne i automatyczne (elektromechaniczne). Najpopularniejsze są krajarki jednonożowe ale występują również krajarki trójnożowe przystosowane do krojenia książek, broszur tak aby za jednym razem obciąć spad danej publikacji ze wszystkich stron prócz grzbietu.

Standardowa gilotyna składa się z następujących elementów:

– belka nożowa i nóż który jest mocowany do belki

– belka dociskowa

– belka wymiarowa

– stół krajarki

– listwa podnożowa

Proces krojenia odbywa się w następujący sposób.

Krajacz ustawia odległość belki wymiarowej pod zamierzony wymiar do cięcia. Arkusze papieru należy napowietrzyć aby wyrównać  stos papieru (w nowych urządzeniach jest możliwość montażu stołu który za pomocą sprężonego powietrza napowietrza arkusze). Należy dopchnąć papier lub tekturę, zadrukowaną lub nie do oporu bocznego oraz belki wymiarowej które są położone względem siebie pod kątem prostym. Następnie krajacz obniża belkę dociskową ręcznie za pomocą korby czy też dźwigni lub w wypadku krajarek automatycznych za pomocą dwóch guzików oddalonych od siebie tak aby trzeba było użyć obu rąk dzięki czemu podczas spadania docisku, noża krajacz nie ma możliwości zostawienia ręki pod nim. Siła nacisku belki dociskowej może dochodzić nawet do 50 kg, tyczy się to docisków hydraulicznych. Po obniżeniu docisku jego krawędź wyznacza linię cięcia (często w gilotynach stosuje się oświetlenie żarówkami przystosowanymi tak aby wyznaczały linię cięcia, dzięki czemu nie trzeba wielokrotnie obniżać docisku aby ustawić format do cięcia)  po której zjeżdża nóż za pomocą napędu elektronicznego po przyciśnięciu 2 przycisków lub dźwigni w wypadku ręcznego obniżania noża.

Do obsługi gilotyny niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie, mimo wielu zabezpieczeń należy korzystać z tych maszyn rozważnie gdyż niewłaściwe stosowanie może skutkować ciężkimi urazami na zdrowiu.

Opracował

Paweł Sobolewski